• DOLAR
  5,7449
  %-0,08
 • EURO
  6,3531
  %0,19
 • ALTIN
  270,97
  %-0,34
 • BIST
  105.380
  %1,54
Fatih ALKAN
Fatih ALKAN
fatihalkan@khkliplatformu.org
Fatih Alkan’dan “Yargı Reformunun Kapsamı” Hakkında Bilgi Notu
 • 0
 • 324
 • 21 Ekim 2019 Pazartesi
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...
 • +
 • -

Hukukçu Fatih Alkan, Yargı Reformunun Kapsamı Hakkında Değerlendirmelerde bulundu….
“Yargı reformu kapsamında TBMM’de kabul edilen ancak henüz resmi gazetede yayımlanmayan birinci reform paketi kapsamında oluşturulan bazı suçlardan 5 yıl altı ceza alan kimselerin Yargıtay’a temyiz yoluna başvurabilmesi hususunda, hangi suçların bu düzenleme kapsamında kaldığına dair asılsız bilgilerin bulunması sebebiyle ziyadesiyle kafa karışıklığı mevcuttur. Bu kapsamda hangi suçların Yargıtay’a gidebileceğini detayıyla irdeleyeceğiz.
Aşağıda isimlerini yazdığım suçlar kesinleşmiş olsalar bile Yargıtay’a temyiz incelemesine konu edilebilecektir. Kesinleşmiş olan dosyalar bakımından kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz ve infaz durdurma talepleri yapılmalıdır.
Henüz istinaf incelemesinde yer alan ve kesinleşmeyen suçlar bakımından ise ilgili Bölge Adliye Mahkemesinin onama kararı vermesinden sonra 15 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Bu suçlar;
TCK 125/3’de düzenlenen Hakaret Suçu
TCK 213’de düzenlenen Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
TCK 214’de düzenlenen Suç İşlemeye Tahrik Suçu
TCK 215’de düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme Suçu
TCK 216’da düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu
TCK 217’de düzenlenen Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu
TCK 299’da düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
TCK 300’de düzenlenen Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu
TCK 301’de düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu
TCK 314’de düzenlenen Silahlı Örgüt Suçu (bu suçu teferruatıyla inceleyeceğim ilerleyen twitlerde)
TCK 318’de düzenlenen Halkı Askerlikten Soğutma Suçu
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan madde 6/2 ve 6/4 ile madde 7/2 fıkralarındaki suçlar
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yer alan madde 28/1, madde 31 ile madde 32 kapsamında kalan suçlardır.
Suç isimlerini açıkça saydıktan sonra TCK md 314 kapsamında kalan suçların Yargıtay’a gidebilmesini inceleyelim. TCK md 314 şu şekilde düzenlenmiştir:
“Silâhlı örgüt
(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.”
Bu kapsama göre bu üç fıkradaki suçlar bakımından alınan 5 yılın altındaki suçlar bahse konu reform paketiyle kesinleşmiş olsalar dahi kanunun resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde temyize konu edilebileceklerdir.
Maddenin birinci fıkrası örgüt yöneticiliği suçunu kapsıyor. Örgüt yöneticiliğinden 5 yılın altında ceza alan kişiler varsa bu cezalar kesinleşmiş olsa bile Yargıtay’a götürülebilir.
Maddenin ikinci fıkrası örgüt üyeliği suçunu kapsıyor. Örgüt üyeliğinden 5 yılın altında ceza alan kişiler, cezaları kesinleşmiş olsa dahi bu cezalarını Yargıtay’a temyiz incelemesine götürebilir.
Maddenin üçüncü fıkrası silahlı terör örgütü kapsamında yer alan diğer hususları ihtiva ediyor. Bunu da suç örgütünün düzenlendiği TCK’nın 220 nci maddesine atfen yapıyor. Bunun sebebi; kanunda daha önceki sırada düzenlenen suç örgütü hükümlerini bir daha burada saymamaktır.
TCK’nın 220 nci maddesine bakalım:
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde,
iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.
(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.
(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.
(6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.)
Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.
(7)(Değişik:2/7/2012 –6352/85 md.)Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”
Yani bu hükme göre, 220 nci maddede sayılan 6, 7 ve 8 inci fıkralardaki hususlar TCK 314 de düzenlenen silahlı terör örgütü suçlarında da kıyasen uygulanır.
Bu somut bilgilendirmeden sonra, yargı reformu paketiyle düzenlenen TCK md 314 kapsamındaki hangi suç tiplerinin temyize gidebileceğini açık biçimde yazıyorum, lütfen dikkat buyurun:
Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 5 yıl altı ceza alanlar
Silahlı terör örgütü üyeliğinden 5 yıl altı ceza alanlar
Silahlı terör örgütü adına suç işlemekten 5 yıl altında ceza alanlar
Silahlı terör örgütüne yardımdan 5 yıl altı ceza alanlar
Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan 5 yıl altı ceza alanlar Yargıtay’a temyiz incelemesine gidebileceklerdir.
Olabildiğince hukuk dilinden uzak, açık, anlaşılır biçimde tarif etmeye çalıştım. Buna rağmen anlaşılmayan yer varsa lütfen sorun ve bu hususta daha fazla kafa karışıklığı olmasın. Esenlikler dilerim.”

Hukukçu Fatih Alkan

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM
 • YENİ
 • ÇOK OKUNAN